• Kekemelik Terapisti
 • Kekemelik Terapisti
 • Kekemelik Terapisti
 • 1
 • 2
 • 3

Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozuklukları Nedir?

Anne ve babaların, çocuklarının gelişimine ilişkin olarak öncelikle bekledikleri aşamalardan biri konuşmaya başlamasıdır. Anne-baba olmanın zevkini doyurucu bir tarzda yaşamaları için çocuklarının “dillenmesi” gerekir. Bu mucizevi olay birçok çocukta gerçekleşir ve herhangi bir özel çaba olmadan çocuklar anadillerini kendiliklerinden öğrenmiş olurlar. Ama bu iş sanıldığı gibi zahmetsiz değildir ve bir anda gerçekleşmez. Öncelikle bir çocuğun iletişimi, konuşmaya başlamasından önce, daha doğumdan itibaren başlar. Çocuğun ilk sözcükleri ve cümle kurması sonra gelişse de konuşmanın bazı bileşenleri doğumla birlikte gelişmeye başlar. Çocuğun ağlamaya başlaması ve ağlamayı iletişim için kullanması bile bir çeşit dil becerisidir. Çocuklar, kısa zamanda ağlama seslerinden farklı sesler çıkarır ve işittikleri belli sesleri algılamaya ve yorumlamaya başlarlar. Pek çok çocuk, bir yaş civarı ilk anlamlı sözcüklerini çıkarıp en geç 2-3 yaş gibi düzgün bir şekilde konuşmaya başlar. Ancak bu durum bazen böyle olmayabilir ve çocuklar zamanında konuşmaya başlayamayabilirler. Bu durum gecikmiş konuşma olarak adlandırılır.

Gecikmiş Konuşma Nedir ?

Çocuğun konuşması yaşından beklenenden çok geri ya da konuşma gelişimi açısından çok daha yavaşsa, o çocuğun konuşması gecikmiş konuşma olarak adlandırılır.

Gecikmiş Konuşmaya Ne Yol Açar ?

Çocuğun konuşmasının gecikmesinde birçok faktör rol oynayabilir. Zihinsel yetersizlik temel becerilerin gelişimini geciktirebilir, hatta engelleyebilir. Yarık damak, dudak gibi konuşma organlarında oluşan bir problem doğrudan dil ve konuşma gelişimini geciktirebilir. Fiziksel yetersizlik, işitme kaybı ve görme özrü gibi bazı duyusal kayıplar, erken dil ve bilişsel gelişim için önemli olan deneyimleri engelleyebilir, bu durumda da çocuk çevrenin ve duyuların zengin kaynağından ve sonuç olarak bilgiden yoksun kalabilir.

Uzun süreli hastalıklar ve çocuğun sık sık hastalanması da dil ve konuşma gelişimini geciktirebilir. Eğer çocuğun çevresinde ilgisini çeken, dil ve konuşma gelişimini destekleyen bir ortam yoksa, konuşma gelişimi daha yavaş olabilir. Bu konudaki uyarıcıların yetersizliği, uyarım eksikliği konuşmada gecikmeye yol açabilir. İki dil konuşulan ev ortamı, baskıcı aile tutumları, düşük sosyoekonomik düzey gibi çevresel faktörler de dil ve konuşma gelişimini geciktirebilir.

Dil ve konuşmanın gecikmesi erken doğum, kromozom anomalileri, motor gelişim geriliği, işitme kayıpları, genetik bozukluklar, ailede gecikmiş dil öyküsü, zeka geriliği, yarık dudak/damak, otizm, yaygın gelişimsel bozukluk, çevresel koşullar, uyaranların az olması, anne-babanın tutum hataları gibi birçok nedene bağlı olabileceği gibi bazen tüm bu nedenlerden bağımsız olarak da görülebilmektedir. Bir kısım çocuk muhtemelen kalıtsal nedenlerle zamanında konuşmaya başlayamaz. Bu çocukların bir kısmı tam öğrenmeden konuşmaya başlamak istemeyen çocuklardır.  Ama belirli bir yaşa geldiklerinde (sıklıkla 3 yaş civarı), birden ve düzgün bir şekilde doğrudan cümle kurarak konuşmaya başlarlar. Bunların bir kısmında ise dil ve konuşma ile ilgili beyin bölgeleri daha geç olgunlaşmakta ama daha sonra hızlı ve sıçramalı bir gelişim göstererek yaşıtlarına ulaşmaktadır. Ancak bu çocukların zeka ve diğer gelişim aşamaları normaldir. Sözel-olmayan iletişimleri iyidir. Sözcük anlamaları iyidir. Var olan konuşmaları, özellikle dilbilgisi özellikleri açısından bozuk ya da anormal değildir.

Gecikmiş Konuşmanın Belirtileri Neler Olabilir ?

Gecikmiş konuşma hem derece, hem tür olarak çok değişiklik gösteren bir dil ve konuşma güçlüğüdür. Tanılamada siz anne babaların gözlemleri önemli bir yer tutmaktadır. Çocuğunuzu gözlemlerken, aşağıdaki belirtilerin onda olup olmadığına dikkat etmeniz yapılacak tanılamayı kolaylaştıracaktır.

Gecikmiş konuşması olan çocukların :

● Kısıtlı sözcük dağarcıkları vardır. Ya hiç konuşmazlar ya da zor anlaşılan birkaç sözcük kullanabilirler.

● Yutma, çiğneme, salya akıtma sorunları olabilir.

● Düşünce ve isteklerini anlatmada zorlanabilirler.

● Jest, mimik, işaret kullanmaya yönelebilirler.

● İletişim kurmaya karşı isteksiz davranabilirler.

● Çevrelerindeki seslere, konuşmalara ilgisiz davranabilir, dinlemez görünebilirler.

● Anlaşılmaz sesler çıkarabilirler.

● Çevreleriyle ve girdikleri yeni ortamlarda uyum güçlükleri gözlenebilir.

● Yalnız kalmayı tercih edebilirler.

● İsteklerini, düşüncelerini dile getirirken hoş olmayan (vurma, çarpma, ağlama, bağırma gibi) tepkilerde bulunabilirler.

● Dikkat süreleri kısa ve dağınık olabilir.

● Kavramları geç ve uzun zamanda öğrenebilirler.

● Bellekleri zayıf olabilir.

● Öğrendikleri bilgileri transfer edemeyebilirler.

Burada dikkat etmemiz gereken, belirtilerin sıklığı ve devamlılığıdır. Çocuğunuz bu tarz belirtiler gösteriyorsa bir dil ve konuşma terapistine başvurmanız faydalı olacaktır.

-----

Dil ve konuşmanın normal gelişim basamakları  nedir ?

Çocukların dil ve konuşma gelişimi çok değişkenlik gösteren özelliklerle gerçekleşir. Buna rağmen dil ve konuşma gelişimi ile ilgili belirli basamaklar belirlenmiştir. Bunlar:

 

Alıcı Dil

İfade Edici Dil

0-3 Ay

 • Yüksek sesten irkilir.
 • Konuşulduğu zaman sessizleşir ya da gülümser.
 • Sesleri tanımaya başlar.
 • Ses duyduğu zaman emmeyi arttırır ya da azaltır.
 1. Ay
 • Duygu ve isteklerini ağlayarak belirtir.
 • Farklı ihtiyaçlar için farklı ağlama sesleri çıkarır.
 • Tanıdığı kişileri görünce gülümser.
 • Gülümseyerek memnuniyetini belirtir.
 • Gığıldamaya (cooing) başlar.

4-6 Ay

 • Gözleriyle sesin geldiği yöne döner.
 • Ses tonundaki değişikliklere tepki verir.
 • Sesteki ton değişikliklerini anlamaya başlar.
 • Sesli oyuncakların farkına varır.
 • Müzik sesine ilgi gösterir.

4-6 Ay

 • Babıldamaya başlar ve p,b,m seslerini içeren sesler çıkarır.
 • Mutlu ve mutsuz olduğunu belirten sesler çıkarır.

7 Ay-1 Yaş

 • Ce-saklambaç gibi oyunları sever.
 • Sesin geldiği yere döner ve bakar.
 • Konuşulduğu zaman dinler.
 • Belirli nesnelerin adını tanır.(bardak, biberon, ayakkabı)
 • İsteklere ve sorulara cevap verir.(Buraya gel, daha fazla ister misin?

7 Ay-1 Yaş

 • Kısa ve uzun babıldamalar başlar "tata upup bibi bibi."
 • İlgi çekmek için sesler çıkartır.
 •  Değişik sesleri taklit eder.
 • Bir ya da iki kelime söyler.(anne, baba, dede)

1-2 Yaş

 • Tek aşamalı komutları anlar ve yerine getirir ve basit soruları anlar. ("Ayakkabın nerede," "Anneyi öp," "Baba nerede?").
 • Bazı vücut bölümlerini gösterir.
 • Sık kullanılan nesneleri tanıyabilir.
 • Basit şarkı, hikâye ve tekerlemeleri dinler.
 • Kitapta resimleri gösterir.

1-2 Yaş

 • Kullandığı sözcüklerde hızlı bir artış görülür. Her ay daha fazla kelime söyler.
 • İki kelimeyi bir araya getirerek cümlecikler söyler. ("daha fazla kek," "anne kitap," "baba uyku").
 •  1-2 kelimeli soru  cümlecikleri  kurmaya başlar (“bu ne?” “baba nerde ?”).
 • Değişik sessiz harfleri bir arada kullanmaya başlar.

2-3 Yaş

 • Kavram gelişimi başlar. Anlamlardaki farklılıkları anlamaya başlar ("git-dur," "içinde-dışında," "büyük-küçük," "aşağı-yukarı").
 • İki aşamalı komutları anlar ve yerine getirir. ("Kitabı getir ve masanın üstüne koy.").

2-3 Yaş

 • Sözcük dağarcığı gelişmeye devam eder. Hemen hemen her şey için bir kelimesi vardır.
 • İsteklerini anlatmak için 2–3 kelimeden oluşan cümleler kullanır.
 • Konuşmaları yakınları tarafından anlaşılır.
 • ‘Kim, ne, neden, nerede, nasıl’ sorularını yanıtlamaya başlar.

3-4 Yaş

 • Başka bir odadan çağırılınca duyar.
 • Basit sorulan kim, nerede, nasıl, niçin sorularını anlar.
 • Basit soruları anlar ve yanıtlar.
 • Nesnelerin işlevlerini anlar.

3-4 Yaş

 • 4 ya da daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurar.
 • Yakın zamanda olmuş olaylar hakkında konuşur.
 • Evdeki ya da yuvadaki yaptıklarını anlatır.
 • Aile dışındaki insanlarda konuşmasını anlar.
 •  Kolaylıkla konuşur, konuşmasında tekrarlar yoktur.

4-5 Yaş

 • Ardışık olayları  anlar.
 • ‘Nasıl’ sorusunu yanıtlar.
 • Genel olarak basit komutları yerine getirir
 • Kısa hikâyeleri dinler ve sorulara cevap verir.
 • Evde ve okulda anlatılanların çoğunu duyar ve anlar.

 

4-5 Yaş

 • Sesi nettir.
 • Ayrıntı içeren cümleler kullanır.
 • Konuyla ilgili hikâyeler anlatır.
 • Yetişkinler ve çocuklarla iletişim kurabilir.
 • Çoğu sesi düzgün söyler.
 • Bazı sesleri (/s/,/l/, /r/, /z/, /c/,/ç/,/ş/, /j/, /f/, /v/) telaffuz etmede zorluklar çekebilir.
 • Başkalarıyla kolaylıkla iletişim kurar.
 • Yetişkinlerinkine yakın düzeyde dilbilgisi kullanır ve detaylar hakkında konuşur.
 • Belli bir konu üzerinde konuşmayı sürdürebilir.

Gecikmiş konuşmanın tedavisi için kim yardımcı olabilir?

            Konuşmanın gecikmesi durumunda bir dil ve konuşma terapistinden yardım almak sorunun giderilmesinde yardımcı olacaktır.

 

Serkan Bengisu

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti