• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3

Çocuklarda Dil ve Konuşma Sorunu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Dil ve konuşma birbirlerinden farklı kavramlardır. Dil, düşüncenin sözel ya da sözel olmayan bir şekilde ifade edilmesidir. Konuşma ise sözel dildeki sesleri çıkarmak için gerekli olan motor işlemlerdir. Dil bozukluklarında dilin alıcı ve ifade edici boyutlarında görülür. Alıcı  dil bozukluğu dilin biçim, içerik ve kullanım boyutlarını anlamada güçlük olarak tanımlanırken ifade edici dil bozukluğu da bu  boyutların kullanımında problemler görülür. Konuşma bozukluğunda ise sözel dildeki sesleri çıkarmak için gerekli olan motor işlemlerde yada konuşmanın akışında problemler görülür. Örneğin dil edimini gecikmesi, konuşulan dili anlamama, yada bir kaza yada beyin damar tıkanıklığı/kanması sonrası edinilmiş dilin bozulması bir dil bozukluğu iken artikülasyon bozukluğu yada kekemelik bir konuşma bozukluğudur.