• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3

Çocuklarda Artikülasyon Sorunu Nasıl Tedavi Edilir?

Artikülasyon, konuşma seslerinin üretilmesi için gerekli motor hareketlerin yapılmasıdır. Artikülasyon bozukluğu konuşma seslerinin yanlış yada eksik üretilmesidir. Örneğin çocuk /k/ sesin yerine  /t/ sesini üretebilir. /köpek/ yerine /töpet/ der  yada /r/ sesini üretemeyip /arı/ yerine /ayı/ diyebilir. Bu durum  eğer birçok seste birden varsa konuşmanın anlaşılırlığı bundan etkilenir. Bu durum konuşma organlarındaki yapısal bir kusurdan yada işiteme ile ilgili bir problemden kaynaklı olabileceği gibi hiçbir neden olmaksızın seslerin yanlış öğrenilmesi ve bu şekilde yerleşmesi sonrası gerçekleşebilir. Çocuklarda görülen artikülasyon sorunlarına zamanında müdahale etmek önemlidir. Bazı aileler çocuklarındaki artikülasyon sorunlarının zamanla ortadan kalkacağı inancı ile bazen gereğinden fazla beklemeyi tercih edebilmektedirler.  Ancak bilinmelidir ki artikülasyon bozuklukları her zaman kendiliğinden düzelmez ve ileriki yaşlarda da sürer. Zamanında düzeltilmeyen problemlerde yaşıtlarından farklı bir konuşma alışkanlığına sahip olan bu çocuklar arkadaşları arasında alay konusu olabilmekte, bu da çocukları sosyalleşmekten ve toplum içine girmekten alıkoymakta ve bazı psikolojik sorunları beraberinde getirebilmektedir. Ayrıca artikülasyon sorunları daha sonra ortaya çıkabilecek okuma-yazma sorunları için de risk faktörüdür.